Arbetet med Grängshammars engelska park fortskrider

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Nu har det tagit riktig fart i restaureringsarbetet av den tidigare engelska parken i Grängshammar. Öarna har grävts fram och stensättningen är på plats. Gångstigarna är anlagda. Under vintern byggs broarna och de kommer sedan på plats när tjälen släpper. Projektet med restaureringen av Grängshammars engelska park är ett roligt och givande samarbete mellan Föreningen Grängshammars Engelska park, Länsstyrelsen och Säters kommun Kulturenheten. Om allt går som planerat ser vi fram emot en invigning i juni 2023!

Vinterbild på de nyutgävda bäckarna i Grängshammars engelska park. I bakgrunden syns teamet som arbetar med restaureringen
Öarna osom grävts fram i Grängshammars engelska park. I bakgrunden syns teamet som arbetar med restaureringen

Engelska trädgårdar

Under 1700-talets första hälft fick nya idéer om trädgårdens utformning fäste i England. Karakteristiska inslag var strömmande vatten, träd placerade enskilt eller i klungor och vita välvda broar mellan olika holmar. Till Sverige kom den nya trädgårdsstilen i början av 1770-talet och i Dalarna anlades parker vid Stjärnsund 1799 och Kloster omkring år 1800. Spår efter en liknande anläggning finns i Grängshammar, men ingen har egentligen känt till historiken förrän nu. Räkenskaper från Grängshammars bruk visar att den Engelska parken i Grängshammmar påbörjades redan 1785 och att den var den första i Dalarna.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.