Arbetet med detaljplan Präst Källa fortsätter

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse på Präst Källa pågår fortsatt och nu görs kompletterande utredningar inför den så kallade granskningen. Det handlar bland annat om en geoteknisk utredning. I samband med utredningarna förekommer platsbesök och viss aktivitet på planområdet så som till exempel provtagning av markförhållanden och höjdmätningar. I dagsläget påverkar inte arbetet omgivningen i någon större utsträckning.

Granskningen beräknas ske någon gång under våren 2022 och innebär att du kan lämna synpunkter på ett reviderat detaljplaneförslag. Då publiceras nya detaljplanehandlingar här på hemsidan. Fram till dess kan du läsa övergripande information, se nuvarande detaljplanehandlingarna och tidigare utredningarna här på hemsidan. Först efter granskningen kan detaljplanen gå mot antagande. Om detaljplanen antas kan byggnation påbörjas.

Mer information om vad en detaljplan är finns att läsa här.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.