Antagande av Detaljplan i Mora by

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Detaljplan för mötesspår samt upphävande av del av detaljplan för del av Mora by antogs i kommunfullmäktige den 16 juni. Planen vinner laga kraft 13 Juli om ej överklagande från sakägare inkommit till och med 12 juli.

Mer information om Detaljplanen

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.