Anslutningsväg till det nya bostadsområdet på Präst Källa

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Sommaren 2020 fick allmänheten ta del av den detaljplan som håller på att tas fram för en del av Präst Källa. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse och tillåter ett maxantal på 40 lägenheter.
– Ansvarig för själva byggandet är Hultqvist fastigheter som planerar bygga efter idealet ”hus i natur”, det vill säga med stor varsamhet så att bebyggelsen och naturomgivningen skapar en bra helhet, säger Emma Sillanpää, planarkitekt Säters kommun.
Under processens gång har en viktig del att utreda varit var en ny anslutningsväg till området kan läggas. Efter en fördjupad trafikutredning väljer nu kommunstyrelsen förorda att anslutningen ska ske via en förlängning av Korsnäbbsvägen.
– Utredningen pekar på att det är det mest lämpliga ur samhällsekonomisk synpunkt. Det är resurseffektivt att använda sig av befintlig väg, säger Emma Sillanpää.

Karta över planerad anslutningsväg till nytt bostadsområde.
Planerad anslutningsväg (blå linje) till nytt bostadsområde (röd ring)

Höjdskillnader

Marken på och runt planområdet har stora höjdskillnader vilket begränsar antalet möjliga sträckningar för en ny anslutningsväg. Flera av de tänkbara vägar som diskuterats i ett tidigare skede har visat sig vara olämpliga.
– Det har funnits flera alternativ i första skedet, men utifrån förutsättningarna är alternativet Korsnäbbsvägen det bästa, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Flera av de alternativa sträckningarna skulle kräva stora stödmurar och enorma mängder fyllningsmassa. Det skulle bli kostsamt och ge en stor påverkan på den omgivande naturmarken, säger Emma Sillanpää.
Nu arbetar kommunen vidare för att ta fram handlingar till det så kallade granskningsskedet, då allmänheten återigen kommer kunna tycka till om förslaget.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.