Anmäl dig till föräldrastödsprogrammet ABC

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

ABC är ett föräldrastödsprogram som alla familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i.

Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt.

Om ABC på andra språk

Persiska

Arabiska

Somaliska

Engelska

Bra föräldrarelationer

Det som allra mest påverkar detta när barn bor hemma är relationen till deras föräldrar. Goda relationer i familjen är som ett skydd för barn mot påfrestningar i livet. Utöver att stärka familjerelationer syftar programmets innehåll till att hjälpa föräldrar handskas bättre med vardagssituationer.

Under fyra gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare och får möjlighet till diskussioner och övningar. Här kan du se en film om ABC-träffarna.

ABC funkar

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet i en studie där mer än 600 föräldrar deltog. Studien visade att ABC har positiva effekter på barns hälsa och utveckling. Även föräldrarna fick bra resultat.

Just nu pågår två forskningsprojekt om ABC på Karolinska Institutet. Ett handlar om att sprida programmet och utvärdera effekterna av ABC beroende på vilken typ av utbildning gruppledarna har fått. I den andra studien utvärderas en variant av ABC för föräldrar som själva har ADHD.

Träffarnas innehåll

ABC pågår under ungefär två månader, varje träff är runt två och en halv timme långa och leds av utbildade gruppledare. Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Träff 1 – VISA KÄRLEK – Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED – Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN – Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER – Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Träffar under våren 2023

Utifrån vilka som anmäler sig utformas grupperna. Gruppledare är personal från Dahlanders kunskapscentrum samt centrala Elevhälsan. Utbildningen kommer ske på Dahlander kunskapscentrum, Jönshyttevägen

Tisdagar kl.17.00-19.30

4 april 18 april
2 maj
16 maj

Anmälan

Du anmäler dig via mejl, senast den 19 mars 2023. . Det finns begränsat antal platser och platserna fylls på när anmälningarna kommer in. Vänta därför inte med att anmäla dig till sista anmälningsdagen, utan gör det nu.  Alla som ansöker om plats på utbildningen kommer få information om man får en plats eller inte via mejl. All information för de som erbjuds plats på utbildningen kommer skickas via mejl.

Anmäl dig till:
jenny.lindqvist@edu.sater.se

När du anmäler dig, ange: ditt namn, Namn, mejladress och telefonnummer

Har du frågor?

Kontakta samordnare Jenny Lindqvist via mejl:jenny.lindqvist@edu.sater.se eller via kundtjänst tel: 0225-55000

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.