Allmän parkering är fortsatt kostnadsfri

Säters kommuns personalparkeringar med motorvärmare har sedan en tid tillbaka fått en gemensam taxa (tidigare kostade det olika mycket, beroende på vid vilken arbetsplats parkeringarna låg).

Säterbostäder genomför också en förändring av sin hantering av de parkeringsplatser som bolaget äger.

Detta har gjort att kommunen fått frågor om det finns planer på att införa parkeringsavgifter för de allmänna parkeringsplatserna i Säter.

Det är inte aktuellt att införa parkeringsavgifter på de allmänna parkeringarna. Det är fortsatt kostnadsfritt att parkera på de parkeringsplatser som är avsedda för allmänheten.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.