Byggstart för järnvägsprojekt i Säter närmar sig

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

– Vi börjar närma oss att Trafikverket faktiskt sätter spaden i marken och påbörjar det arbete som nu planerats under lång tid, säger Mikael Spjut, biträdande chef för samhällsbyggnadssektorn.
– De kommer slutföra sin upphandling av entreprenör och sedan kan de förhoppningsvis börja.
Säters kommun har varit en av aktörerna som skapat förutsättningarna för projektet genom bland annat detaljplaneförändringar och anpassningar av dagvatttenledningsnätet. För närvarande pågår arbete med omläggning av fjärrvärmerör- och där är det Hedemora Energi som genomför arbetet.

– Att Trafikverket ska förlänga mötesspåret innebär att det också funnits förutsättningar för att göra förbättringar av hela stationsområdet. Det blir mer tillgänglighet och välkomnande, säger Mikael Spjut.
Det arbetet kan påbörjas när Trafikverket är klara med själva spårarbetena, vilket beräknas ske vid årsskiftet 22/23.

Att mötesspåret förlängs innebär också att plankorsningen som leder från centrala Säters Salutorg ned mot Säterdalen stängs av. Det innebär att all biltrafik får använda infarter söder- och norr om stationsområdet.
– Vi kommer att utreda behovet av att göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed delar av Kungsvägen i och med att detta kan leda till viss ökad trafik. Vi startar inom kort med det arbetet också. säger Mikael Spjut.
Plankorsningar över flera spår är olämpligt ur säkerhetssynpunkt, och Trafikverket arbetar med att ”bygga bort” plankorsningar. Det innebär nya, bättre lösningar för gång- och cykeltrafiken. En ny tunnel som leder till och från andra sidan riksväg 70 kommer att byggas.
– Tillsammans med kommunens arbete med att förändra gruvplan kommer det sammantaget att bli en bättre miljö kring stationsområdet och entré till Säterdalen, säger Mikael Spjut.

Trafikverkets information om projektet hittar du här.
Ytterligare information om  ”Vision för gruvplan”  hittar du här.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.