Utbildning: Bokföring, fördjupning

Den här kostnadsfria kursen erbjuds för företagare i projektet Lyftkraft 2.0. Är du intresserad? Ta en kontakt med projektledare Kathrine eller Ann-Caroline. Se kontaktuppgifter nedan.

Praktisk information

När: 25 september, kl. 09.00–12.00

Var: digital, lärarledd utbildning

Anmälan

Anmäl dig senast 6 september till Ann-Caroline; ann-caroline.furst@fbregionen.se

Inkludera följande i anmälan: Företagsnamn, antal deltagare, utbildningens namn.

Har du inte tagit del av aktiviteter/utbildningsinsatser inom projekt Lyftkraft 2.0 innan?

Om du inte varit i kontakt med Lyftkraft 2.0 tidigare behöver du ta en kontakt med projektledaren i god tid innan kursen. Eftersom projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) behöver du skriva under ett intyg om att ta emot detta kostnadsfria stöd. Företagare får ta del av kostnadsfria statliga utbildningsinsatser upp till ett visst värde därav behöver intyget skickas in.

Om det behövs, hjälper vi dig med att fylla i ansökan.

Kontakt

Projektledare Kathrine Abrahamsen, telefon 0243-24 80 56, eller e-post kathrine.abrahamsen@fbregionen.se.

Ann-Caroline Furst, telefon 0243-24 80 55, eller e-post ann-caroline.furst@fbregionen.se

Fler erbjudanden i projekt Lyftkraft 2.0

I projektet erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar utifrån just ditt företagsspecifika behov.

Om ni har behov av att flera medarbetare genomgår en utbildning kan vi tillsammans med en utbildningsleverantör boka in en utbildning just för er. Projektet har också möjlighet att upphandla utbildning för nischade eller specifika behov för enstaka medarbetare som genomförs på plats hos er eller hos utbildningsleverantör på annan ort.

Projektet kommer också kunna stödja företag som önskar jobba med sin kompetensförsörjningsstrategi och interkulturell dialog. Utbildningarna är helt eller delvis kostnadsfria och kan anpassas efter individernas och företagens behov. Företagen bibehåller sin konkurrenskraft och bidrar till en mer stabil och hållbar arbetsmarknad, till fördel för både befintlig personal och potentiella rekryteringar.

Du kan läsa mer om projektet Lyftkraft 2.0 på Falun Borlänge- regionens webbplats.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.