måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

LUPP

LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP är en enkät och har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen).

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att:

 • skaffa kunskap om unga
 • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
 • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
 • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Här kan du se två filmer som handlar om LUPP:

Film från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film från Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


LUPP i Säter

År 2006 beslutade kommunstyrelsen att LUPP ska genomföras i Säters kommun vart tredje år, med start år 2006.

Här kan Du läsa rapporter från 2009 och 2012-års LUPP-resultat:

Rapport LUPP 2009PDF

Rapport LUPP 2012PDF

Rapport LUPP 2015, grundanalysPDF

Rapport LUPP 2015, fördjupad analysPDF

Efter du läst rapporterna, kanske du funderar och kommer på en idé, som gör skillnad i ungas liv i Säter. Hör av dig för att få stöd att utveckla din idé till ungdomskonsulent Jenny Sköld, 0225-55 331, jenny.skold@kommun.sater.se.


LUPP 2015 - i hela Dalarna!

Under hösten 2015 har elever på högstadiet och gymnasiet i hela Dalarna svarat på Lupp.Det är första gången som alla kommuner i Dalarna gör Lupp samtidigt och det är en viktig del i strategiarbetet med Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. På så vis kan vi i kommunen få kunskap om hur unga både i Dalarna och i Säter upplever sin vardag.

Rapport Ungas livsvillkor i Dalarna, 13-19 årPDF

Rapport Ungas livsvillkor i Dalarna, 19-25 årPDF

 

Sidan uppdaterad 2016-12-09 av Jenny Sköld
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Ungdomskonsulenter
 • Per Eriksson
 • Tel: 0225-55 330
 • Besöksadress: Ungdomens Hus, Klockaregatan 4, 783 32 Säter
 •  
 • Jenny Sköld
 • Tel: 0225-55 331
 • Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, 783 30 Säter
 •  
 • Ungdomens Hus
 • Tel. 0225-55 160
 • Besöksadress: Klockaregatan 4, 783 32 Säter
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000