måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Idé-Banken

Du som är ungdom i Säters kommun kan nu ansöka om bidrag från kommunen till olika projekt som du eller kompisarna vill starta, det kan vara allt från en liten idé till en jätte dröm.

Idé-Banken är en pott som tillhandahålls av kommunens samarbetsavtal Vilja Våga Vara Ung i Säter (VVVUiS), sedan 2013 är det Säters Ungdomsråd som beviljar ansökningarna. 

Målet är att stimulera och stödja ungas initiativ samt ungtentreprenörskap inom kultur- och fritidsområdet.  Idé-Banken vill även underlätta för ungdomar att arrangera något genom en kort handläggningstid och stöd från kommunens ungdomskonsulenter.

För att få ett projekt beviljat:
- Ungdom som är bosatt i Säters Kommun.
- Projektet skall vara drogfritt och får inte innehålla religiös eller partipolitisk propaganda.
- Idé-Banken riktar sig i första hand till föreningsfri ungdom.
- Max 10 000 kr beviljas per ansökan
- Redovisning efter genomfört projekt

Sökande skall behöva vänta i max 1 månad på att få besked om beviljad ansökan från det datum ansökan kommer till Säters Kommun.

För mer information, kontakta någon av ungdomskonsulenterna:
Per Eriksson 0225-55330
Jenny Sköld 0225-55331

Projektansökan PDF

ProjektredovisningPDF

Sidan uppdaterad 2014-03-10 av Jenny Sköld
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Ungdomskonsulenter
 • Per Eriksson
 • Tel: 0225-55 330
 • Besöksadress: Ungdomens Hus, Klockaregatan 4, 783 32 Säter
 •  
 • Jenny Sköld
 • Tel: 0225-55 331
 • Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, 783 30 Säter
 •  
 • Ungdomens Hus
 • Tel. 0225-55 160
 • Besöksadress: Klockaregatan 4, 783 32 Säter
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000