måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Lotteritillstånd

Kommunstyrelsen är tillståndsmyndighet när det gäller att handlägga och bevilja de 3-åriga lotteriregistreringarna (tillstånden) enligt 17 § i lotterilagen samt tillstånden för enstaka lotterier enligt 15 § i samma lag. Det kostar 300 kronor att erhålla registrering respektive tillstånd och det skickas till sökande förening mot postförskott. Endast ideella föreningar kan erhålla dessa tillstånd. 

Det krävs alltid ett styrelsebeslut för att en förening ska kunna söka registrering/tillstånd för lotteri. Ansökan sker på särskild blankett.

Sökande förening ska till  ansökan bifoga senaste årets verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse, om inte dessa handlingar redan finns hos kommunen.

Sökande förening ska själva besluta om vem som ska vara lotteriföreståndare samt lämna förslag på vem som ska vara lotterikontrollant. Båda dessa uppgifter ska framgå av protokollsutdraget från styrelsemötet.

Kontrollanten skall vara ojävig d v s inte medlem i den förening som han/hon ska kontrollera. Personen måste också ha genomgått av kommunen godkänd kontrollantutbildning.

Enligt beslut i kommunfullmäktige så måste den förening som söker tillstånd för lotteri själv vidtala en person som är villig att genomgå kontrollantutbildning och som därefter kan åta sig att kontrollera föreningar.

På Lotteriinspektionens hemsida (se länk till höger) kan ni läsa mer om lotterilagstiftningen.

Ansökningsblanketter finns att ladda hem i pdf-format, länk till höger.

Ansökan skickas till:
Säters kommun
Att: Torbjörn Orr
Rådhuset
783 37 Säter
 

Sidan uppdaterad 2011-11-21 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunkansliet
  • Torbjörn Orr
  • Lotterihandläggare
  • Tel: 0225-55 631
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000