lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Körsbär

Trädplan

Trädvårdsplanen är styrande avseende vilka träd som behöver tas bort (så kallade riskträd) och ersättas med nya träd. Innan ett träd tas bort så provborras normalt trädet för att säkerställa att vi inte tar bort friska träd.

Gatukontoret får ofta önskemål från allmänheten om att ta ned träd och vegetation i kommunens park- och naturmarker.

Vi hanterar och bedömer då förfrågningarna utifrån bestämda riktlinjer.

Riktlinjer

  • Naturmarken i tätbebyggelsen är av stort värde. Den har betydelse både för växt- och djurlivet, som "grön lunga", som vacker utsikt och för vardagsrekreation.
  • Naturmarkens karaktär på platsen ska vårdas och utvecklas. Både träd-, busk och örtskikt är viktiga att bevara. Bestånd av varierande ålder ska finnas, vilket t.ex. innebär att varken ungskott (sly) slentrianmässigt ska tas bort eller att fullvuxna träd alltid ska stå kvar.
  • Hänsyn tas alltid till befintliga, eller möjliga, boplatser för djur- och fågellivet.
  • Boendeaspekter beaktas, exempelvis när det gäller ljusinsläpp i trädgårdar och på tomtmark. Dock prioriteras alltid riskträd före friska träd.
  • Sociala aspekter, som trygghet på mörka platser, möjlighet till utsikt, trivsel vid vistelse i omgivningen, etc. beaktas.
  • Endast träd och vegetation som bedöms utgöra en uppenbar fara för liv och egendom tas ned omgående.

Ingen åtgärd

Varje enskilt ärende bedöms av en förvaltare som gör en värdering utifrån alla olika aspekter. Det innebär att en del ärenden kan komma att lämnas utan åtgärd.

Sidan uppdaterad 2016-06-23 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000