fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Vinterväghållning

Gatukontoret ansvarar för att kommunala vägar inom tätorterna i Säters kommun är framkomliga vintertid. Undantag är vissa större vägar och genomfartsleder som är Trafikverkets ansvar för.

  • Det är fastighetsägarens ansvar att gångbanan/gångytan runt respektive fastighet snöröjs och halkbekämpas.
  • Säters kommun har avtal med 4 olika entreprenörer som har olika många snöröjningsfordon (beroende på område)
  • Normalt sett skall snöröjningen vara klar 10 h efter avslutat snöfall

Prioritering snöröjning/halkbekämpning

  • Bussgator och matargator prioriteras gentemot övriga bostadsgator.
  • Särskilda resurser röjer gång och cykelbanor så att de snabbt skall bli klara

Privat halkbekämpning

Grus och sand för kommunens medborgare finns att hämta på följande ställen;
* Korsningen sockenvägen / Norrtullsvägen.
* Ulfshyttans reningsverk.
* Skenshyttans bygdegård.
* Brandstationen Moraby.
* Stora Skedvi värmeverket.
* Arkhyttan infarten till reningsverket.
* Fäggeby skola.

Grus och sand som kommunen erbjuder är endast till för privat halkbekämpningsbruk. För att upprätthålla denna service ber vi Er att ej missbruka hämtningen av sand / grus. Då det tyvärr hämtas grus på släpvagnar blir förrådet snabbt slut. Vi ber dig som fastighetsägare att hämta 2 hinkar per tillfälle.

Bortforsling av snö

Ibland kan det finnas behov av bortforsling av snö. Detta utförs då normalt sett när snöröjningen är klar. Trånga centrumgator samt siktskymmande högar prioriteras.

Sandupptagning

Normal sett så börjar sandupptagningen under april månad och beräknas klar under maj månad. Dock kan den bli klar tidigare beroende på hur mycket sand som lagts ut. Sanden som sopas upp körs till kommunens återvinningscentral för att återvinnas in i den kommunala verksamheten efter harpning.

Länk till karta över gator i Säteröppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad 2016-06-28 av Camilla K Andersson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000