måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Skrotbilar

Bilskrotningslagen och den kompletterande bilskrotnings-förordningen reglerar bilskrotningsverksamheten och vem som får ta hand om skrotbilar. Lagstiftningen gäller endast fordonsvrak med en totalvikt som inte överstiger
3 500 kilo.

Enligt Miljöbalken är det förbjudet och därmed straffbart att överge en uttjänt bil på ett sätt som kan påverka människors hälsa och miljön. En bilägare kan åtalas för miljöbrott oavsett om bilen står på egen, annans eller på allmän mark. Det är också ett miljöbrott att förvara en uttjänt bil på t ex den egna tomten på ett sätt som strider mot miljöbalkens bestämmelser.  

Sidan uppdaterad 2016-06-28 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000