tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vårbild

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om hastighetsbegränsningar, parkerings-och stoppförbud, samt övriga trafikregleringar på kommunens gator och vägar. Vidare är nämnden remissorgan till Länsstyrelsen vad gäller trafikfrågor rörande det allmänna vägnätet och vissa vägföreningar i kommunen.

Här behandlas även ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökningar om breda transporter etc.

LTF om stannande och parkering

Här finns en länk till Säters kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkeringPDF

Trafiksäkerhet

Den viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn är hastigheten och arbetet fortsätter med hastighetssäkring i gatunätet i enlighet med skriften ”Rätt fart i staden”. Samråd har skett med Trafikverket och med kommunens invånare. 2012-05-15 skyltades Mora By, Enbacka och Naglarby om med 30 km/h som bashastighet på bostadsgator.

Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som behandlar ärendet.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000