tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kabelvisning

Utsättning, alternativt tillhandahållande av underlag till utsättning av befintliga ledningar fås hos respektive anläggningsägare. Det är utförarens ansvar att fastställa ledningens exakta läge innan schaktning kan påbörjas. Utsättning skall göras med färg som kan avlägsnas på ett enkelt sätt.

Säter kommuns ledningar för gatubelysning sätts ut av Säter kommuns upphandlade belysningsentreprenör mot avgift.

Som stöd kan man använda Ledningskollen, notera dock att alla ledningsägare inte är anslutna till berörd tjänst. Se länk till höger.

Sidan uppdaterad 2016-06-23 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000