torsdag 30 mars 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Grävtillstånd/TA-planer

Regler för schaktning i kommunal mark

Information finns att hämta hos Samhällsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning (fd Gatukontoret) alternativt på Säter kommuns hemsida.

Grävtillstånd

Inget arbete får påbörjas utan grävtillstånd. Grävtillstånd söks hos Samhällsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning (fd Gatukontoret). Blankett finns på hemsida. Anmälan skall göras till planeringsledare för gata minst två veckor före start av arbete. Vid akuta arbeten rapporteras åtgärderna in i efterhand.

Länk till blankett för ansökan om grävtillståndPDF

Tekniska krav fiberförläggningPDF

Tillfällig Trafikanordningsplan

En tillfällig Ta-plan skall alltid upprättas av den som utför arbetet. Planen skall innehålla alla nödvändiga trafikanordningar och dess placeringar. Ta-plan lämnas in i samband med ansökan avseende grävtillstånd. Rörelsehindrades och synskadades behov skall särskilt beaktas. En kopia av planen skall finnas på arbetsplatsen eller i arbetsfordonet.

Skyltansvarig

På varje arbetsplats skall det finnas en av arbetsledaren utsedd person, skyltansvarig, som ansvarar för vägarbetsutmärkning. Tillsyn skall även utföras under helger/helgdagar.

Påföljd

När trafikanters säkerhet äventyras, säkerhetsföreskrifter inte följs, påtalade brister inte åtgärdas inom av Säter kommun påtalad tid eller dessa bestämmelser inte följs sker följande:

  • Om trafikanters säkerhe äventyras och påtalade brister inte åtgärdas stoppar Säters kommun arbetet och/eller utför erforderliga kompletteringar. Hela kostnaden debiteras byggherren.
  • Återfyllnad av schakt som inte blir godkänd vid besiktning kommer att justeras innan de beläggs. Kostnaden för detta debiteras byggherren för berörd schakt.
Sidan uppdaterad 2016-06-28 av Camilla K Andersson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000