måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Gatubelysning

Säters kommun ansvarar för ca 3700 belysningspunkter längs gator, vägar, GC-vägar, parkeringsplatser parkytor mm. Tidigare hade många av dessa kvicksilverlampor som ljuskälla. Enligt EU-direktiv ska kvicksilverlampor utfasas från marknaden senast 2015. Därför har Säters kommun de senaste åren genomfört en översyn som inneburit att de flesta av dessa kvicksilverlampor har byts ut till högtrycksnatrium alternativt metallhalogen. Förändringen innebär såväl miljövinster som energivinster.

Information om gatubelysning

 • Lag eller författning ger inte stöd för krav till anordnande av trafikbelysning. Belysning är en service där väghållaren (kommunen) avgör omfattning och kvalitetsnivå.
 • Kommunens entreprenör gör kontinuerliga besiktningar för att säkerställa att gatubelysningen fungerar som det är tänkt. Ibland kan det dock på grund av kabelfel ta lite tid innan belysningen fungerar igen efter anmälan.
 • Felanmälan görs till Gatukontoret, för snabbare hantering uppge gärna stolpnummer.

Generella prioriteringskrav

 • Fel som är akuta och utgör elfara skall åtgärdas omedelbart efter anmälan.
 • Fel som skall åtgärdas snarast är t.ex. då stora områden är släckta, en hel gata, hållplatser eller gångtunnlar.
 • Fel som skall åtgärdas inom rimlig tid är t.ex. då tre eller fler lampor i rad slocknat på bostadsgator, två eller fler på separat gång- och cykelbana, en korsning som är släckt, en trappa som är släckt eller då längre partier (flera hundra meter) på trafikleder är släckta.

Varför lyser det inte?

Inom Säters kommun ligger många gamla belysningskablar. Det gör att det ofta blir kortslutningar i marken vilket leder till att beslysningen inte fungerar. Det gör också att det kan vara svårt att lokalisera exakt var felet är. Så ibland händer det att lamporna slockna redan någon dag efter att ett fel har åtgärdats.

Gatukontoret arbetar kontinuerligt med att söka efter felen för att kunna reparera eller byta kabel där felen uppstår. Ett planerat utbyte av gamla kablar genomförs varje år, men behovet är mycket stort så det kommer att ta lång tid innan alla gamla kablar ersatts med nya.

Exempel på genomförda projekt 2011:

 • V. Långgatan Kabelfel: Förläggning ny kabel inkl. schakt mellan bef. stolpe och fasad
 • Murraygatan Kabelfel: Förläggning ny kabel inkl. schakt mellan Ö.Långgatan & Gränsgatan inkl. byte 3 stolpar, 3 fundament & 3 stolpinsatser. Men bef. armaturer används
 • Tändpunkt Kyrkan till Murraygatan Kabelfel. 
 • Korsning Åsenvägen – GC-väg Prästgärdet (ände Gränsgatan): ny kabel mellan 2 bef. stolpar i gräsyta
 • Nya Sjukhusvägen Reinvestering: 100 m Ny kabel inkl. byte 3 stolpar, 3 fundament & 3 stolpinsatser. Men bef. armaturer används. Exkl. alla markarbeten som tex. förläggning kabel, sättning och riktning fundament samt asfaltering

Planerade projekt 2012

 • Ny belysningsanläggnings på Västra Långgatan
 • Ny belysningsanläggning Marcus Kocks väg
 • Översyn elljusspår
Sidan uppdaterad 2016-06-28 av Camilla K Andersson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000