måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Evenemang och upplåtelse av offentlig plats

Om man som privatperson, företag eller förening önskar nyttja offentlig plats så kräva det att man ansöker om detta hos polisen. Detta gäller oavsett om du skall ha en container stående på gatan eller en byggställning som står på trottoaren. Även gatupratare skall sökas tillstånd för. Om behovet av marken är under två timmar kan man söka tillstånd hos Gatukontoret

Länk till Polisens ansökningsblankettPDF

De vanligaste evenemangen som leder till trafikförändringar inom Säters kommun är nedanstående:

Triathlon: Avstängningarna körs ut och ställs upp av arrangören.

Nostalgidagarna: Arrangören står för trafikvakter

Säterstampen: Gatu kör ut/tar in avstängningarna.

Julmarknad: Kulturförvaltningen

Sidan uppdaterad 2016-07-08 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000