måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Enskilda vägar

Säters kommun delar genom Gatuenheten årligen ut driftbidrag till enskilda vägar. Det gör vi för att vägarna ska vara tillgängliga och användbara för boende på samma sätt som allmänna vägar.

Kommunfullmäktige har nu antagit en ny policy för bidrag till enskilda vägar. För att erhålla bidrag 2014, för 2013 års räkning, ser vi din ansökan så fort som möjligt men senast den 2 maj. Detta gäller såväl nya som gamla bidragstagare. För mer information, se policy för vägbidrag - länk till höger!

Sveriges vägnät består av 98 400 km statliga vägar, 46 500 km kommunala gator och vägar och 75 900 km enskilda vägar som har statsbidrag. Det tillkommer också ett stort antal enskilda vägar utan statsbidrag.  Flertalet kommuner ger bidrag till enskilda vägar men det finns ett antal kommuner som inte gör det. Säters kommun kommun hör till de kommuner som stöttar det enskilda vägnätet, då även de som inte har statsbidrag.

Två olika sorters kommunalt bidrag

Årligt driftsbidrag: ett årligt bidrag som betalas ut och är baserat på den enskilda vägens längd

Extra driftsbidrag: om vägen behöver byggas om/eller rustas upp. T.ex. byte av vägtrummor. Ansökan skall alltid först göras till Trafikverket som prövar ansökan. Om Trafikverket godkänner ansökan så är det normala förfarandet att även kommunen stöttar med sin del (ca 15% av upprustningskostnaden). Dock är möjligheten till extra driftbidrag beroende av det aktuella budgetläget för kommunen.

Sidan uppdaterad 2016-06-28 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000