lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Säters kommun arbetar aktivt för en ökad trafiksäkerhet. I våra samhällen samsas ofta bilar med gående och cyklister på en begränsad yta. De olika trafikslagen har olika förutsättningar och ett aktivt samspel dem emellan är avgörande för en trafiksäker gatumiljö. I regel ger en låg hastighet hos de olika trafikanterna en hög trafiksäkerhet och även ett ökat samspel.

Som ett led i arbetet med ökad trafiksäkerhet ges möjlighet till ansökan om blomlådor. För mer information se riktlinjer, utforming och ansökningsblankett till höger. Kontakta oss gärna vid frågor.

Sidan uppdaterad 2016-06-07 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000