lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Asfalt och ombyggnad av gator

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa slitaget av gator och vägar. Bussgator & matargator prioriteras utifrån planeringsperspektiv avseende asfalteringsåtgärder. Även ytor som används av oskyddade trafikanter prioriteras i planeringen.

Varje år så lagas eller byts ut ca 2,1% av den totala kommunala vägytan. Det motsvarar en genomsnittlig underhållscykel på ca 48 år, vilket innebär att det tar 48 år innan alla kommunala gator i Säter är asfalterade.

För att planera ett beläggningsunderhåll inventeras och analyseras gatorna systematiskt årligen. 2008 inventerade Skanska på uppdrag av Gatukontoret alla kommunala gator/vägar. Resultatet från inventeringen används som del i Gatuplanen som är Gatukontorets planering över vilka vägar som skall asfalteras/grävas om. Inventeringen visade även att många gator är i sådant skick att det inte räcker att asfaltera om dem, utan det krävs att gatan grävs om för att uppnå önskvärd standard.

Målet är att belägga 10.000 m²  asfalt per år

Genomförda projekt 2011:

Bronsvägen = ca 240 m²
Lars Anders täppa = 1807 m²
Sjukhusvägen = 1324 m²
Campingvägen = 4922 m²
Fritidsvägen = 1519 m²
Bergslagsgatan = 1340 m²
Totalt = 11.152 m²

Planerade projekt 2012:

Domherrevägen
Nedfarter Säterdalen
Arkhyttan (2 kommunala gator)
GC-väg Fabriksgatan (fram till gc-tunnel)
Västra Långgatan (byggnation av ny GC-väg)
Del av verkstadsgatan & del av skogsstigen

Sidan uppdaterad 2016-06-28 av Camilla K Andersson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000