måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Sockenstugan i Säter

Trafik, gator och torg

Gatuenheten ansvarar för att kommunens gator plogas, sandas och underhålls. Vägverket ansvarar för läns- och riksvägar. Dessutom finns det inom kommunen ett antal vägsamfälligheter.

Vägnätet i trästaden Säter härstammar från 1600-talet och det är fri parkering i Säters tätort på anvisade platser.

Det närmar sig vinter igen och gatuenheten är i full gång med planering inför kommande snösäsong. För att underlätta snöröjning och halkbekämpning så ber vi dig som fastighetsägare att se över all vegetation som växer ut över cykel- och gångvägar.

Snötyngda buskar och träd försämrar sikten i trafiken med höjd olycksrisk som följd samt att snöröjningsfordonen skall kunna ta sig fram utan att skada varningslampor, ljusramper och sidospeglar.

Vad gäller som fastighetsägare?
Buskar och träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana; minst 2,5 m
  • över cykelväg; minst 3,2 m
  • över körbana; minst 4,6 m

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Vi ber dig kontrollera om du som fastighetsägare bör göra några åtgärder.
Har du frågor eller funderingar så kontakta gärna oss på Gatuenheten.

Sidan uppdaterad 2016-10-12 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000