måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Personer som vandrar i Säterdalen

Folkhälsa

Att arbeta med folkhälsa är att bedriva hälsoarbete på befolkningsnivå, inte direkt riktat till enskilda individer. Folkhälsoarbetets mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på jämlika villkor för hela befolkningen.

Vi arbetar aktivt med folkhälsa utifrån Säterbornas behov. Det är många faktorer som påverkar hälsan, var vi lever och hur vi bor, miljö, barndom, uppväxttid, utbildning och arbete. Det handlar också om vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd och möjligheten att påverka den egna situationen. Därutöver handlar det förstås även om levnadsvanor, om hur vi äter, om vi röker och dricker och om vi motionerar.

Vårt ansvar är att skapa förutsättningar och miljöer som främjar en hälsosam livsstil. Vi ska även förmedla kunskaper och ökad medvetenhet om sambandet mellan levnadsvanor och hälsa. Ett gott folkhälsoarbete innefattas av långsiktighet och uthållighet och består av insatser på flera nivåer i samhället. Samverkan mellan olika aktörer och arenor är nyckeln till ett gott folkhälsoarbete.

Sveriges elva folkhälsomål

Riksdag och regering har 2003 beslutat om 11 folkhälsomål som hela Sverige ska arbeta för att nå. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Det ska ske bl a genom bra kost- och motionsvanor, säkra och trygga uppväxtmiljöer, social trygghet, en mer förebyggande hälso- och sjukvård och minskat alkohol- och tobaksbruk.

Sidan uppdaterad 2016-04-28 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunkansliet
  • Malin Lilja Altörn
  • Folkhälsoplanerare
  • Tel vxl: 0225-55 634
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000