måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stöttar eller vårdar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Syftet med anhörigstöd är att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos de anhöriga.

Vem är anhörigvårdare

Med anhörigvårdare menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnaren har sin arbetsplats på Torggatan 8.

Du är välkommen på besök alla dagar kl. 8-12 samt fredagar kl. 13-16.

Anhörigsamordnaren kan erbjuda:

  • enskilda samtal
  • råd och stöd
  • hembesök
  • samtalsgrupp

Anhörigråd

På våra särskilda boenden finns anhöriggrupper som träffas regelbundet. Syftet är att kunna få utbyta erfarenheter med andra anhöriga.

Vid frågor om tid och plats kontakta 0225-553 24

Aktiviteter

Under året kommer en del aktiviteter att ske för dig som är anhörigvårdare.

Behöver Ni avlösning i hemmet för att kunna komma till Anhörigcentret? Eller delta i aktiviteter som anordnas? Ring Kerstin Norman så berättar hon mer.

Sidan uppdaterad 2012-10-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan

Kontakt

Socialförvaltningen

Kerstin Norman
Anhörigstödskonsulent
Tel: 0225-55 324

Besöksadress
Torggatan 8

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000