söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Sammanträdestider 2017

Sammanträdestider för nämnder och styrelser.

Förkortningarna förklaras längst ned på sidan.

 

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

KF

26

23

-

6

-

15

KS

10

7

21

25
(½dag v-info)

23

-

KSAU

17

21

14

11

5,8,16
(budgetber)

20

BUN

-

8

15

12

-

7

BUNAU

25

-

1, 29

-

17

-

KN

-

2

16

-

4

1

SN

26 fm

9

9

6
(budget)

11

8

SNAU

26 em

23

23

27

30

27

SBN

11, 25

-

8, 29

26

-

7

SBNAU

11

8, 22

15

12

17

21

MBN

25

15

15

12

17

21

PU

26

-

21

-

23

-

 

 

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

 

KF

-

-

21

19

30

-

 

KS

-

29

26

24
(½dag v-info)

7

5
(heldag, halva dagen v-info)

 

KSAU

-

22

12

17

21

19

 

BUN

-

-

13

25

-

13

 

BUNAU

-

30

-

11

29

-

 

KN

-

-

14

-

9

14

 

SN

-

-

7

12

9

7

 

SNAU

 

24

28

26

23

21

 

SBN

-

16

6

11

15

-

 

SBNAU

     -

30

27

25

-

6

 

MBN 

PU

-

29

-

25

-

19

 

 

Förkortning

Klartext

KF

Kommunfullmäktige

KS

Kommunstyrelsen

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott

BUN

Barn- och utbildningsnämnden

BUNAU

Barn- och utbildningsnämndens utskott

KN

Kulturnämnden

SN

Socialnämnden

SNAU

Socialnämdens utskott

SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

SBNAU

Samhällsbyggnadsnämndens utskott

MBN

Miljö- och byggnämnd

PU

Personalutskott

 

Sidan uppdaterad 2017-01-18 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000