måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Tillgänglighetsrådet
(fd Kommunala handikapprådet)

2016-09-14PDF

Rådet ska arbeta för att ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten och ge förslag till åtgärder som ökar tillgängligheten. Vi hette tidigare Kommunala Handikapprådet, men kommunfullmäktige beslöt den 13 april 2015 att byta namn till Tillgänglighetsrådet. Då fick vi också nytt reglemente, se länken till höger.

Föreningar och riksförbund för olika funktionsnedsättningar som är verksamma inom kommunen utser representanter till tillgänglighetsrådet. De olika organisationerna kan vara med på ett tidigt stadium och påverka kommunen innan viktiga beslut tas som rör tillgänglighetsfrågor.

I rådet ingår ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, barn- och  utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Även landstinget och ibland försäkringskassan och arbetsförmedlingen kan vara representerade i rådet.

Ordförande: Mats Nilsson (S)

Länk till protokoll;
2015-03-04PDF
2015-05-27PDF
2015-09-16PDF
2015-12-02PDF
2016-02-24PDF

2016-05-25PDF

2016-09-14PDF
2016-12-07PDF
2017-02-15PDF

2017-05-10PDF

 

Årets möten är den 24 februari, 25 maj, 14 september samt 7 december.


Sidan uppdaterad 2017-05-18 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000