lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Brottsförebyggande rådet

Säters kommun har ett lokalt brottsförebyggande råd som arbetar med brottsförebyggande åtgärder.

Rådet är ett samverkansorgan som har till uppgift att främja samverkan mellan myndigheter, företag och organisationer. Rådet skall också vara motor i det viktiga arbetet som har till syfte att förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att därigenom öka tryggheten.

Rådet är underställt kommunstyrelsen.

I rådet ingår:
Två ledamöter varav en ordförande samt två ersättare som är valda av kommunstyrelsen.
Två tjänstemän från socialnämnden.
En tjänsteman från barn- och utbildningsnämnden
En representant från kommunens ungdomsverksamhet
En representant från polisen.

Ordförande: Sune Hemmingsson (C)

Sidan uppdaterad 2016-10-03 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kanslienheten
  • Malin Lilja Altörn
  • Tel: 0225-55 634
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000