måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för följande områden inom kommunen:

Vård och omsorg

Socialnämnden ansvarar för att kommunens invånare får vård och omsorg i enlighet med gällande lagstiftning. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser.

Kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård

Socialnämnden ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor på särskilt boende, i en gruppbostad eller motsvarande samt till den som vistas på dagverksamhet. Socialnämnden ansvarar vidare för att erbjuda en god hälso- och sjukvård i hemmet till dem som vistas i kommunen (hemsjukvård). Socialnämnden ansvarar även för att erbjuda rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Integrationen

Socialnämnden ansvarar i enlighet med tecknade avtal med Migrationsverket för mottagande och boende för asylsökande och flyktingar. Socialnämnden ansvarar i samverkan med andra aktörer för integrationen i samhället.


Socailnämndens sammansättning

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ordförande: Sune Hemmingsson (C)
1:e vice ordförande: Hans-Göran Steneryd (S)
2:e vice ordförande: Leo Thorsell (M)

Sidan uppdaterad 2017-01-23 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialförvaltningen
  • Marie-Louise Snell
  • Nämndsekreterare
  • Tel: 0225-55 635
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000