torsdag 23 mars 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Milö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är kommunens organ för sådana uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelstillsyn samt byggnadsverksamheten som ankommer på kommunen.  Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild lagstiftning anges för:

  • byggnadsnämnd eller motsvarande
  • miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande


Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning avseende
enskild
juridisk person
kommunal verksamhet

Miljö- och byggnämnden består av fem ledamöter och nio ersättare.

Ordförande: Kristoffer Olerås (C)
Vice ordförande: Vakant

Sidan uppdaterad 2017-01-23 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Camilla Andersson
  • Nämndsekreterare
  • Tel: 0225-55 155
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000