måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser.
I en krissituation måste kommunen kunna upprätthålla viktiga delar av sin verksamhet utan avbrott.

Krisledningsnämndens arbete och kommunens krishantering styrs av en krisledningsplan som fastställs av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000