torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Verksamheten omfattar förskola, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, vuxenutbildning, kulturskola och ungdomsverksamhet.

Inom barn- och utbildningsnämnden finns ett utskott.

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ordförande: Tommy Bäck (S)
Vice ordförande: Anders Olsson (C)
2:e vice ordförande: Caroline Willfox (M)

Sidan uppdaterad 2017-04-21 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Barn- och utbildnings-förvaltningen
  • Mai Andersson
  • Nämndsekreterare
  • Tel: 0225-55 200
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000