måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Bild på ordförandeklubba

Nämnder


Förutom kommunstyrelsen finns sju nämnder i kommunen.

Nämnderna förbereder ärenden till fullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det innebär att kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas under en mandatperiod och utser ledamöterna som ska sitta i dem.

Nämnderna styrs av ett reglemente, som har antagits av kommunfullmäktige. Alla nämnder har dessutom ett antal lagar att följa. Kommunallagen, Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen och speciallagar.

Säters kommun medverkar dessutom i fyra gemensamma nämnder.


Sidan uppdaterad 2015-11-06 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000