fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen - leder kommunens verksamhet, planerar och samordnar mellan förvaltningar och nämnder. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning som rör markförsörjning, kommunal service, näringsliv, arbetsmarknad mm.

Kommunstyrelsen svarar för den centrala informationen och företräder kommunen utåt. Förslag och yttranden från andra nämnder passerar genom kommunstyrelsen innan de framläggs för beslut i kommunfullmäktige.

Inom kommunstyrelsen finns:

  • arbetsutskott
  • personalutskott

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ordförande: Mats Nilsson (S)
Vice ordförande: Hans Johansson (C)
2:e vice ordförande: Tommy Andersson (M)

Sidan uppdaterad 2017-04-21 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Tjänster och information
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000