måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunrevisionen

Revisorerna är ett instrument för kommunfullmäktige att kontrollera hur kommunens verksamhet sköts. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Det innebär bl. a att varje revisor kan ta helt egna initiativ till en viss granskning och t o m - som yttersta åtgärd - lägga fram en egen revisionsberättelse. Något krav på enighet i dessa fall finns inte, men är givetvis en styrka. Bara när det gäller att organisera sitt eget arbete, de s.k. förvaltningsärendena, fungerar kommunrevisionen som en vanlig nämnd.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen avser ändamålsenligheten i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Säters kommun har 5 revisorer:

Ordförande: Bengt Wester (M)
Vice ordförande: Vakant

Ledamot: Lars Gabrielsson (FP)
Ledamot: Dagney Hansson (KD)
Ledamot: Torbjörn Gunnarsson (S)

Kommunrevisionens granskningsrapporter 2015

Kommunrevisionens granskningsrapporter 2014

Kommunrevisionens granskningsrapporter 2013

Kommunrevisionens granskningsrapporter 2012

Kommunrevisionens granskningsrapporter 2011

Kommunrevisionens granskningsrapporter 2010

Sidan uppdaterad 2017-02-09 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunrevisionen
  • Bengt Wester
  • Ordförande
  • Tel: 0225-529 98
  •  
  • Kansli
  • KPMG
  • Mats Lundberg
  • Mobil: 073-327 21 75
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000