onsdag 22 februari 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunalråd

I Säters kommun är kommunalrådet heltidspolitiker.
 
Abbe Ronsten
Abbe Ronsten (s)  är kommunstyrelsens ordförande.

Han har det övergripande ansvaret för kommunens angelägenheter såsom ekonomi, näringslivsutveckling och planeringsfrågor samt svarar för samverkan med andra kommuner, regionala organ och statliga organ.

Samtliga nuvarande uppdrag:

 • Kommunalråd

Ordförande i:

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Krisledningsnämnden
 • Arbetsmarknadsnämnden
 • Personalutskottet

Ledamot i:

 • Kommunfullmäktige
 • Styrelsen för Falun Borlänge regionen AB
 • Räddningstjänstförbundet Dala Mitt
 • Förbundsdirektionen Region Dalarna
 • Intresseföreningen Dalabanans intressenter
 • Samverkansgrupp för Skönviksområdet
 • Centrala samverkansgruppen

Ombud till ordinarie bolagsstämma med:

 • Styrelsen för Säterbostäder AB
 • Styrelsen för Säters kommuns fastighets AB
Sidan uppdaterad 2015-08-03 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000