lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kostnader inom  kommunens boende - 2017

Hyra i kommunens boende

Den som på Fågelsången, Skedvigården eller Enbackagården betalar sin hyra direkt till Säterbostäder.  

Dubbla bostadskostnader

När en ensamstående flyttar från eget boende till särskilt boende kan dubbla bostadskostnader uppstå. Kommunen kan acceptera en avvecklingstid av den gamla bostaden på högst tre månader.
Den enskilde ska, mot uppvisande av kvitto styrka inbetalning av bostadskostnaden för den gamla bostaden.

Generell avgift

I äldreboenden med helinackordering tillhandahålls följande produkter för de äldre:

Förbrukningsvaror (för daglig skötsel av bostaden)
Avgift:  200 kr/månad

Vissa möbler, husgeråd, verktyg m.m.
Avgift:  100 kr/månad

Hjälpmedel
Avgift: 50 kr/månad

Omsorgstagaren debiteras för motsvarande kostnader för kommunens utlägg med ett fast belopp per påbörjad kalendermånad.  Inga avdrag från kostnadsersättningen görs vid frånvaro från bostaden.

Omvårdnadsavgift:

2 013 kr/månad

Matkostnad:

2 907 kr/månad

(varav råvarukostnad*

1 935 kr/månad)

 

I äldreboenden med helinackordering ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, kvällsmål och kaffe/the. Matkostnaden debiteras enligt kommunens måltidsprislista för heldagskost och kan inte delas upp per måltid. Matkostnaden tas ut för samtliga närvarodagar som en dygnskostnad eller ett matabonnemang.

*Av förbehållsbelopet ska man alltid betala råvarukostnaden för maten.

Korttidsvistelse

Avgift: 164 kr/dygn Korttidsvistelse avser växelvård, avlastning, gästplats eller annan tillfällig vistelse i särskild boendeform.

Sidan uppdaterad 2017-01-13 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialförvaltningen
  • Ulla Hansson
  • Avgiftshandläggare
  • Tel: 0225-55 172
  • Fax: 0225-55 139

Besöksadress


Rådhuset, Åsgränd 2
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000