måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kostnader inom eget boende - 2017

Avgiftssystemet


Omvårdnadstaxan indelad enligt följande:

Vårdnivå

% av basbelopp

Kr/månad

Beskrivning av vårdnivå

Nivå 1

24% /12

1 007 kr

Service eller personlig omvårdnad vardagar

Nivå 2

36% /12

1 510 kr

Service och personlig omvårdnad vardagar

Nivå 3

48% /12

2 013 kr

Service och/eller personlig omvårdnad alla dagar

 

Avgifterna i de olika nivåerna är kopplade till basbeloppet för att underlätta automatiska prisjusteringar vid varje årsskifte.

Avgift för punktinsats

De som har begränsade insatser blir debiterade enligt en fast avgift.

Avgift: 427 kr/månad, (11,44 %/12 av prisbasbeloppet).
Punktinsatsen får vara max 2,5 timmar/kalendermånad.

Som punktinsats räknas:

Insats en gång per dag (5 min) ex.: ögondroppar, stödstrumpa, tillsyn, medicin

  • Dusch en gång i veckan
  • Inköp en gång i veckan
  • Tvätt en gång i veckan
  • Städ en gång var fjärde vecka  

Kombination av punktinsatserna ska ej förekomma. Om någon har behov av fler än en punktinsats debiteras den enligt nivå 1 eller högre.
 

Trygghetslarm

Avgift: 202 kr/månad
Om man har beviljat bistånd om hemtjänstinsatser enligt nivå 1-3, ingår larmet i den avgiften.
 

Dagverksamhet

Avgift: 46 kr/tillfälle
 

Städ av hemtjänstens städpatrull

Avgift: 427 kr
Städ beviljas som regel 1 gång/månad och räknas då som punktinsats enligt det nya avgiftssystemet.
Om man beviljas städ mer än en gång/månad är det inte längre en punktinsats utan man hamnar i nivå 1 i det nya avgiftssystemet. Avgiften blir då 888 kr. Om man har beviljat bistånd om hemtjänstinsatser enligt nivå 1-3, ingår städen i den avgiften.

Sidan uppdaterad 2017-01-13 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialförvaltningen
  • Ulla Hansson
  • Avgiftshandläggare
  • Tel: 0225-55 172
  • Fax: 0225-55 139

Besöksadress


Rådhuset, Åsgränd 2
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000