måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Äldreförsörjningsstöd

Det är Pensionsmyndigheten som beslutar om och utbetalar Äldreförsörjningsstöd.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå.
 
Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att du måste ta ut andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg.
Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år.

Vem kan få äldreförsörjningsstöd?


Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du:
  • bor i Sverige och är 65 år (du räknas som boende i Sverige om du planerar att stanna här minst ett år)
  • tar ut alla pensionsförmåner du har rätt till och ändå inte når upp i skälig levnadsnivå.

Mer information


Kontakta Pensionsmyndigheten för mer information om äldreförsörjningsstöd.
Telefonnummer: 0771-776 776
Försäkringskassans webbplats: www.pensionsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidan uppdaterad 2012-10-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialförvaltningen
  • Ulla Hansson
  • Avgiftshandläggare
  • Tel: 0225-55 172
  • Fax: 0225-55 139
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000