måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Synpunkter, önskemål och beröm

Om du inte känner dig nöjd, eller är nöjd med de insatser eller det bemötande du fått inom någon av socialförvaltningens verksamheter är det viktigt att vi får veta det. Dina synpunkter är mycket värdefulla i vårt ständiga utvecklingsarbete. Framför allt är de viktiga för att du som inte är nöjd ska kunna få rättelse eller en förklaring. 
Socialförvaltningen har därför infört ett system för att samla de synpunkter, önskemål och det beröm som kommer in och bevaka att de inte lämnas utan åtgärd.

Skicka in

Webbformulär
Blankett för utskrift

 

Vad kan synpunkt, önskemål och beröm handla om?


Vad som kan orsaka missnöje eller behov av att få lämna synpunkter är individuellt. Det viktiga är att var och en som upplever sig illa eller orättvist behandlad eller vill lämna andra synpunkter ska tas på allvar. Det är den egna upplevelsen som avgör.

Det kan exempelvis handla om:

 • Bemötande - negativt eller positivt av anställda eller förtroendevalda.  
 • Tillgänglighet - telefontider, besökstider, nåbarhet, öppethållande etc.  
 • Information - muntlig, skriftlig.  
 • Handläggning - punktlighet, handläggningstid, delgivning, samarbete med handläggare eller personal.  
 • Tjänster - omfattning, utförande, punktlighet, beslutade.  
 • Verksamhet - synpunkter på organisation, rutiner, resurser och kompetens.  
 • Inflytande delaktighet - omfattning, form.  
 • Samverkan - socialförvaltningens samverkan med andra samhällsorgan och organisationer.

När det gäller överklaganden och andra formella klagomål hanteras de liksom tidigare enligt särskild lagstiftning.

Hur kan jag lämna synpunkter, önskemål och beröm?

 • Du kan framföra dina synpunkter direkt till den personal du har kontakt med. Den personen har då en skyldighet att föra ditt klagomål vidare, så att det hanteras i enlighet med synpunkts-/klagomålshanterings-systemets rutiner.   
 • Du kan be den personal du har kontakt med att få en blankett för synpunkter och klagomål. Den fyller du i och skickar in (kostnadsfritt) till socialförvaltningen, där den registreras och behandlas i enlighet med rutinerna för klagomålshantering.   
 • Du kan ringa upp den enhetschef eller verksamhetsområdeschef som är ansvarig för den verksamhet du har kontakt med. Du kan då lämna ditt klagomål eller synpunkt muntligt. Enhetschefen eller verksamhetsområdeschefen är skyldig att registrera ditt klagomål så att det behandlas enligt rutinerna för synpunkts / klagomålshantering.   
 • Du kan även lämna dina synpunkter, klagomål och beröm anonymt om du vill, men då har vi svårare att lämna dig ett skriftligt besked och tolkar det som att du inte förväntar dig något sådant. 

Hur behandlas mina synpunkter, önskemål och beröm?


Den som är ansvarig för den verksamhet synpunkten/klagomålet rör, har till uppgift att undersöka vad synpunkten beror på och vad som kan göras för att rätta till eventuellt missnöje.   
Inom en månad ska du få ett svar som beskriver vad som blev resultatet av din synpunkt/ klagomål.
 • Till höger finns en länk till blanketten klagomål, synpunkter och beröm.
 • Du kan skriva ut blanketten, fylla i den och posta den. Du kan även fylla i blanketten på din dator, spara ned den och skicka den med e-post till socialnamnden@sater.se
Sidan uppdaterad 2017-01-13 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Socialförvaltningen

 • Kommunens växel
 • Tel: 0225-55 000
 • Uppge ditt ärende så kopplas du till rätt person

 • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000