lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Stiftelser som förvaltas av Säters kommun

Säters kommuns sociala stiftelse

Ändamål: Disponibel avkastning skall utdelas till behövande, som är bosatta i Säters kommun. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall täckas av utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de äldre stiftelser, som bildat den nya stiftelsen.
Utdelas av: Socialnämnden.
Se annons i Säterbladet under våren för sista ansökningsdatum. Ansökan görs på särskild blankett som du kan från Rådhuset i Säter eller från Socialkontoret, Gränsg. 3, 783 30 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 30.000 kr/år

J V Olssons stiftelse

Ändamål: Avkastningen av stiftelsens medel skall enligt stiftelseurkunden användas till "...understöd och uppmuntran åt medellösa minderåriga barn eller ungdom upp till aderton år, som äro blinda eller eljest drabbats av långvarig sjukdom."
Utdelas av: Särskild styrelse. Ansökan sänds till Ekonomikontoret, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 20.000 kr/år

Hilda Johanssons stiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål är enligt stiftelseurkunden att främja vård av behövande åldersstigna i Stora Skedvi. Medlen får av styrelsen disponeras valfritt för direkt eller indirekt främjande åldringsvård.
Utdelas av: Särskild styrelse. Styrelsen prioriterar utdelning till föreningar, verksamhet vid Skedvigården, samt subvention av fotvårdsbehandling. Utdelas ej till enskilda personer.

Melker Karlssons stiftelse

Ändamål: Skall användas till de på Enbackagården boende pensionärernas trevnad.
Utdelas av: Föreståndaren vid Enbackagården

Samförvaltning Stora Skedvi Skolstiftelser

Ändamål: Till stipendier för fortsatt utbildning av ungdom från Stora Skedvi gamla kommun efter genomgången obligatorisk skola.
Utdelas av: Kommunstyrelsen i december månad. Ansökan sänds till Kommunkansliet, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 500- 1.000 kr/år

Stiftelsen Anders Erikssons testamentsfond

Ändamål: Stipendier för fortsatt utbildning av ungdom från Gustafs församling efter genomgången obligatorisk skola.
Utdelas av: Kommunstyrelsen i december månad. Ansökan sänds till Kommunkansliet, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 2.000 kr/år
 

Hedda och Albert Lindgrens stiftelse

Ändamål: Stipendier till jordbrukarungdom för jordbruksutbildning, bidrag till semestervila åt husmödrar i jordbrukarhem.
Utdelas av: Kommunstyrelsen i december månad. Ansökan sänds till Kommunkansliet, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 10.000 kr/år
 

Mamsell Andrés stiftelse

Ändamål: Studiestipendier till kvinnlig ungdom från Stora Skedvi gamla kommun.
Utdelas av: Kommunstyrelsen i december månad. Ansökan sänds till Kommunkansliet, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 500 kr/år
 

Samförvaltning Säters Skolstiftelser

Ändamål: Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Säters kommun i form av belöningar, stipendium, studieresor, studiebesök, samt förvärv av materiel.
Utdelas av: Barn- och utbildningsnämnden i december månad. Ansökan sänds till Barn- och utbildningsförvaltningen, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 1.000- 1.500 kr/år
 

Lisa Jansdotters stiftelse

Ändamål: Stipendier för elever från Stora Skedvi gamla kommun, i grundskolans avgångsklasser.
Utdelas av: Barn- och utbildningsnämnden i december månad. Ansökan sänds till Barn- och utbildningsförvaltningen, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 3.000 kr/år

 
Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond

Ändamål: Fonderade medel skall förvaltas av Säters kommun och den avkastning som uppstår varje år skall utdelas till reumatikersjuka i Säters kommun. Förslag till mottagare skall upprättas av socialnämnden iSäter, som själv beslutar om storleken på utdelat belopp, antal mottagare liksom när utbetalningen skall ske.
Utdelas av: Socialnämnden i juni månad. Ansökan görs på särskild blankett som kan erhållas från Socialkontoret, Gränsg. 3, 783 30 Säter. Disponibelt belopp: c:a 5.000 kr/år


Sidan uppdaterad 2012-06-04 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan

Tjänster och information

Ansökan social stiftelseöppnas i nytt fönster

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000