torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Ansökan om stöd

Vem har rätt till stöd?


För att få utrett om man är berättigad till stödinsatser, ska man vända sig till handläggaren som utreder behovet och beslutar vilken hjälp som är lämplig.
 

Hur går ansökan till?


1. Du kontaktar oss


Kontakta handläggaren, se kontaktuppgifter till höger.

2. Vi besöker dig


Vi kommer överens om en tid för ett möte, ger information och svarar på frågor. Du får då möjlighet att beskriva vilken hjälp du tror att du behöver.

3. Du gör en ansökan


Under samtal med handläggaren kan du få hjälp att göra en ansökan.

4. Utredning


Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit.

5. Ett beslut fattas


Handläggaren beslutar om vilken insats du har rätt till. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan, anges skälen i beslutet.
Skulle dina behov ändras med tiden kontaktar du oss igen för en ny ansökan.

Om du är missnöjd med beslutet


Socialförvaltningen är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Handläggaren kan hjälpa dig att överklaga.

Hjälp att ansöka


Du kan få vägledning i hur du ska göra en ansökan av handläggaren.
 
Om du inte själv kan ansöka kan en god man eller närstående göra det i ditt ställe.  
Sidan uppdaterad 2012-10-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialförvaltningen
  • Pernilla Erikson
  • Enhetschef för kommunens psykiatriska omsorg
  • Tel: 0225-55 648

Tjänster och information


Broschyrer
Ansökningsblanketter
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000