måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Vad skriver personalen inom äldre- och handikappomsorgen om mig?

Vad är social dokumentation?


Personal har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera.
Detta kallas social dokumentation eller egentligen:
social verkställighetsdokumentation
 
Social dokumentation består av olika delar som till exempel:
 • Social journal
 • Levnadsbeskrivning
 • Genomförandeplan
 

Varför ska personalen skriva om mig?


För att:
 • Verksamheten ska kunna följa upp att du för den hjälp och det stöd som du har rätt till
 • Personalen ska kunna planera arbetet hos dig på ett bra sätt
 • Säkerställa att hjälpen och stödet, det vill säga insatserna, är av god kvalitet

Vad skriver personalen om mig?


Dokumentationen ska vara korrekt, väsentlig och ändamålsenlig.
 
Med detta menas att personalen ska skriva om det som är viktigt för att kunna ge bra hjälp och stöd. De ska inte skriva om allt.
Vad som skrivs är olika beroende på vilken person och vilken hjälp och stöd det gäller.
 
Dokumentationen ska vara saklig och lätt att förstå.

Vad är en genomförandeplan?


En genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen och stödet.
 
Genomförandeplanen utformas tillsammans med dig eller med någon som du vill ska företräda dig.

Vem får läsa vad som skrivs om mig?


För dokumentation gäller sekretess. Det är bara den person som behöver veta för att kunna utföra sitt arbete som får läsa dokumentationen. Dokumentationen ska förvaras på ett säkert ställe. Dokumentationen skrivs i pärmar eller i datorer.

Kan jag få läsa vad som skrivs om mig?


Du har rätt att läsa den sociala dokumentationen som rör dig.
Om du vill ta del av vad personalen skrivit ska du vända dig till den som är ansvarig för din personakt.
 
Den som är ansvarig är biståndshandläggaren eller enhetschefen inom respektive verksamhet.
 

Får mina anhöriga läsa?


Den anhörige eller annan närstående får ta del av det som skrivits om dig men du måste först ge ditt godkännande till detta.

Läs mer här:
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
ISBN: 91-85482-21-8, Socialstyrelsen.

Vill du skriva ut en folder?
Länk till folder "Vad skrivs om mig?"
hittar du till höger under Tjänster och information.

 

Sidan uppdaterad 2013-09-11 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Anna-Karin Broberg
 • Biståndshandläggare
 • Telefontid: 08.00-09.30
 • Tel: 55 306
 • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000