lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Ansökan om stöd

Vem har rätt till stöd?


För att få utrett om man är berättigad till stödinsatser, ska man vända sig till handläggaren som utreder behovet och beslutar vilken hjälp som är lämplig.
 

Ansökan


Blankett för ansökan om insatser enligt LSS hittar du i länk till höger under "Tjänster och information".
 
Tjänsterna och vilken hjälp man har rätt till styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL.)

Hur går ansökan till?


1. Du kontaktar oss


Kontakta LSS-handläggaren, se kontaktuppgifter till höger.

2. Vi besöker dig


Vi kommer överens om en tid för ett möte, ger information och svarar på frågor. Du får då möjlighet att beskriva vilken hjälp du tror att du behöver.

3. Du gör en ansökan


Under samtal med LSS-handläggaren kan du få hjälp att göra en ansökan.
Ansökningsblanketten hittar du till höger under rubriken "Tjänster och information".

4. Utredning


Din ansökan prövas utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

5. Ett beslut fattas


LSS-handläggaren beslutar om vilken insats du har rätt till. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan, anges skälen i beslutet.
Skulle dina behov ändras med tiden kontaktar du oss igen för en ny ansökan.

Om du är missnöjd med beslutet


Socialförvaltningen är skyldig att ge Dig ett skriftligt beslut där det står varför Du fått avslag. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. LSS-handläggaren kan hjälpa Dig att överklaga.

Hjälp att ansöka


Du kan få vägledning hur du ska fylla i blanketten av handläggaren.
 
Om du inte själv kan ansöka kan en god man eller närstående göra det i ditt ställe.  
Sidan uppdaterad 2014-09-30 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialförvaltningen
  • Handläggare
  • Malin Andersson
  • Telefontid/träffas säkrast:
  • mån och ons kl. 13.00-14.30
  • Tel: 0225-55 364
  • tis och tors kl. 8.00-9.30
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000