fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Omsorg LSS

Här hittar du samlad information om kommunens stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning.
 

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)


 Kommunen ger stöd och service till personer som har: 
 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande

LSS insatser man kan bli beviljad

 
 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet 

Genomförandeplan


I samband med att din insats påbörjas gör du tillsamman med din näransvarige en genomförandeplan.

Av genomförandeplanen ska det framgå:

 • Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka
 • Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den
 • När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras
 • På vilket sätt du har utövat inflytande över planeringen
 • Vilka personer som har deltagit i planeringen
 • När planen har fastställts
 • När och hur planen ska följas upp
 • Till höger finns en länk till blanketten för ansökan om LSS
Sidan uppdaterad 2017-01-24 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Socialförvaltningen
 • Handläggare
 • Malin Andersson
 • Telefontid/träffas säkrast:
 • mån och ons kl. 13.00-14.30
 • Tel: 0225-55 364
 • tis och tors kl. 8.00-9.30
 • Skicka e-post

Besöksadress

Torggatan 8

Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000