måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort och komplex samhällsproblem som skadar människors hälsa och välbefinnande allvarligt.

Socialtjänsten erbjuder stödinsatser till alla berörda parter - både de som är utsatta för våld, barn- och ungdomar som bevittnat eller upplevt våld och för dem som utövar våld.

Är du utsatt för våld?

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Viss praktisk hjälp
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Söka ekonomiskt bistånd
 • Information om andra som kan hjälpa
 • Stöd i föräldrarollen

Utsätter du andra för våld?

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Stöd för att bättre kunna hantera konflikter, relationsproblem och aggresivitet
 • Stöd i föräldrarollen

Barn som bevittnat eller upplevt våld

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Lyfta barnperspektivet

Ring till socialkontoret och boka en tid för rådgivning med vår samordnare för våld i nära relationer:

Telefontid: Mån-Fre 09.00-09.30
Tel vxl: 0225-55 165

Sidan uppdaterad 2013-08-29 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Socialkontoret
 • Telefontid:
 • Mån-Fre 09.00-09.30
 • Tel vxl: 0225-55 165
 • Fax: 0225-55 368

Kvinnofridssamordnaren
E-post: kvinnofrid@sater.se

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000