lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Socialjour

Socialjouren betjänar flera av länet kommuner däribland Säter. Den sköts av Borlänge kommun och är stationerad i Borlänge.

Socialjouren nås via 112.

Socialjouren är tillgänglig enbart utanför kontorstid dvs. vardagar före 08.00 och efter 16.00 och under helger 00.00-24.00. Under övrig tid vänder man sig till socialförvaltning, 0225-55165.

Socialjouren tar hand om akuta sociala problem inom individ- och familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialjouren prioriterar barn som far illa, gör skyddsbedömningar enl. LVU och LVM samt bedömningar i situationer som rör kvinnofrid.

Sidan uppdaterad 2012-10-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialkontoret
  • Telefontid:
  • Mån-Fre 09.00-09.30
  • Tel vxl: 0225-55 165
  • Fax: 0225-55 368
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000