tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vy över sjö

Försörjningsstöd

Vart vänder jag mig?


Har du ekonomiska problem och vill söka försörjningsstöd (socialbidrag) ringer du till socialkontoret på 0225-55165. Du får en tid hos en socialsekreterare och information om vilka uppgifter du behöver ha med dig för att vi på rätt sätt ska kunna bedöma dina behov. Du får räkna med en kortare väntetid innan beslutet kan fattas.

Vad krävs för att ha rätt till bistånd?


En ekonomisk utredning kring dina inkomster och tillgångar görs alltid. Vi går också igenom dina möjligheter att själv kunna försörja dig. Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter.

Du och den socialsekreterare du får tala med, resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd just du behöver för att lösa problemen. Tillsammans gör vi också en plan för hur du skall nå dina mål.

Innan du söker ekonomiskt stöd vill vi att du:

 • gör vad du kan för att själv försörja dig, till exempel är aktivt arbetssökande
 • ser över dina eventuella tillgångar, till exempel: bankmedel, aktier och obligationer.
På så sätt kan du kanske klara ut ditt problem på egen hand. Hus och bil kan också räknas som tillgångar.

Vem kan söka?


Du som är myndig och har avslutat eventuella gymnasiestudier och bor eller vistas i kommunen.

Du rätt att ansöka om försörjningsstöd om du själv gör allt för din försörjning:

 • har planerat din ekonomi och till exempel söker arbete
 • ansöker om andra bidrag
 • inte säger upp dig från arbete
 • inte nekar att ta anvisat arbete och därmed riskerar att bli avstängd från A-kassa m.m.

Vad det står i lagen?


Enligt Socialtjänstlagen (4 kap 1 §) har "den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt .... rätt till bistånd (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv."

Försörjningsstöd är ett individuellt behovsprövat ekonomiskt bistånd. Ansökan ska göras varje månad om behovet blir längre än vid ett enstaka tillfälle.

Bra att veta innan kontakt

Riksnormen (Socialstyrelsen) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Provberäkning (Socialstyrelsen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kommunens riktlinjer ang. försörjningsstödPDF

Sidan uppdaterad 2012-10-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Socialkontoret
 • Telefontid:
 • Mån-Fre 09.00-09.30
 • Tel vxl: 0225-55 165
 • Fax: 0225-55 368

Besöksadress


Gränsgatan 3
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000