fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vy över sjö

Faderskap/Föräldraskap

Barnets rättighet
Det är varje barns rättighet att veta vem som är biologiska föräldrar. Om mamman är gift när barnet föds blir automatiskt den äkta mannen betraktad som pappa.

Fastställande av faderskap
När ett barn föds och mamman är ogift ska faderskap fastställas. Det sker vid besök på vårt kontor.

Fastställande av föräldraskap
Enligt 1 kap 9 § Föräldrabalken ska en kvinna anses som förälder om:  

  • assisterad befruktning skett enligt lagen om genetisk integritet m.m. D.v.s inte vid behandling utomlands eller i egen regi.
  • modern var registrerad partner eller sambo med kvinnan när den assisterade befruktningen utfördes
  • kvinnan d.v.s. moderns registrerade partner eller sambo, har samtyckt till den assisterade befruktningen
  • det med hänsyn till samtliga omständigheter  är sannolikt att barnet har kommit till genom den assisterade befruktningen.

Mamman får efter barnets födelse ett meddelande hem där hon ombeds kontakta handläggare på socialkontoret för att beställa tid för besök.

Osäkerhet om faderskap
Om det råder osäkerhet om faderskapet kan en DNA-analys göras. När ett barn till en ogift kvinna föds är modern ensam vårdnadshavare. I samband med fastställande av faderskap eller föräldraskap finns möjlighet att göra en anmälan om gemensam vårdnad.

Sidan uppdaterad 2012-10-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialkontoret
  • Telefontid:
  • Mån-Fre 09.00-09.30
  • Tel vxl: 0225-55 165
  • Fax: 0225-55 368
Besöksadress
Gränsgatan 3
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000