måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vy över sjö

Dödsboanmälan

Att ge en anhörig en värdig begravning är en självklarhet för alla familjer.
 
Vid ett dödsfall är det dock viktigt att veta att Ni inte har rätt att betala räkningar förutom begravningsfakturan, innan dödsboets ekonomi är klarlagd vid en bouppteckning eller en dödsboanmälan.
 
Alla kontanter och konton skall frysas i och med ett dödsfall. Man kan meddela eventuella fordringsägare att ett dödsfall har inträffat och att betalningen kan bli fördröjd.
Om bankkonto finns ska man meddela dödsfallet till banken så att eventuella bankuppdrag stoppas.
 
Om man ser att tillgångarna räcker tillbegravningen och att det finns mer än 5000 kr kvar, så skall en bouppteckning göras innan övriga räkningar betalas. Bouppteckningar upprättas av en begravningsbyrå, bank eller advokatbyrå.
 
I övrigt så räcker det att man gör en dödsboanmälan. Dödsboanmälan upprättas av Säters socialförvaltning. Se kontakt till höger.
 
Om tillgångarna inte räcker till begravning och gravsten så har dödsboet rätt att ansöka om bidrag. 
De kostnader som ersätts av Säters socialförvaltning för en begravning i Sverige är följande:
  • Kista/urna
  • Kistdekoration
  • Begravningsbyråns kostnader
  • Dödsannons
  • Begravningskaffe med enklare förtäring
  • Sten och inskription 
Bidraget utgår med upp till ett halvt basbelopp, med avdrag för dödsboets tillgångar.
 
De kostnader som socialförvaltningen inte ersätter är de anhörigas handbuketter, middagar, solist samt begravning utanför Sverige.
 
Ansökan om bidrag kan göras när bouppteckning eller dödsboanmälan är gjord.
Sidan uppdaterad 2012-10-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan

Kontakt

Socialkontoret


Telefontid:
Mån-Fre 09.00-09.30
Tel vxl: 0225-55 165
Besöksadress
Gränsgatan 3
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000